Latvijas 3. Sudoku čempionāts notiks 5.jūlijā plkst 11.00 Siguldā, kultūras centrā “Devons” Vēl var pieteikties jauni dalībnieki. Latvijas sudoku čempionātu organizē Latvijas Sudoku federācija sadrbībā ar izdevniecību "Prāta dzirnas".
Latvian Sudoku 3 Championship
PIEDALĪTIES PIEDALĪTIES PARTICIPATE PARTICIPATE Reglaments Reglaments