Latvijas 3. Sudoku čempionāts notiks 5.jūlijā plkst 11.00 Siguldā, kultūras centrā “Devons” Vēl var pieteikties jauni dalībnieki. Latvijas sudoku čempionātu organizē Latvijas Sudoku federācija sadrbībā ar izdevniecību "Prāta dzirnas".
PIEDALĪTIES PIEDALĪTIES PARTICIPATE PARTICIPATE
Latvian Sudoku 3 Championship
REGLAMENT(EN) REGLAMENT(EN) REGLAMENTS REGLAMENTS