Latvijas 3. Sudoku čempionāts notiks uzreiz pēc ārkārtas stavokļa atcelšanas. Pieteikušos dalībniekus informēsim savlaicīgi. Vēl var pieteikties jauni dalībnieki. Latvijas sudoku čempionātu organizē Latvijas Sudoku federācija sadrbībā ar izdevniecību "Prāta dzirnas".
PIEDALĪTIES PIEDALĪTIES PARTICIPATE PARTICIPATE
Latvian Sudoku 3 Championship
REGLAMENT(EN) REGLAMENT(EN) REGLAMENTS REGLAMENTS